Trường Mầm non 1- 6 - Tổ 7 Phường Mỏ Chè - Thánh phố Sông Công

 

    Trường Mầm non 1- 6 là tiền thân của Nhà trẻ UNICEPS. Nhà trường được thành lập năm 1979. Đến nay đã 37 năm xây dựng và phát triển.

    Hiện nay 

  - Tổng số: CBGV-NV : 38 đ/c

  - Tổng số lớp nhóm: 17 lớp nhóm

  - Tổng số học sinh: 576 học sinh.

 * Nhà trường đã được UBND tỉnh Thái Nguyên- UBND thành phố Sông Công công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc Gia Mức độ 2 năm 2013.

 * Trường đạt chuẩn Kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 năm 2014.

 * Đội ngũ CBGV-NV trong nhà trường luôn yêu nghề mến trẻ. Nhiệt tình tâm huyết với nghề.

 * Trường có 01 Chi Bộ  Đảng: Tổng: 17 Đ/c Đảng viên

 * Trường có 01 Chi đoàn Thanh niên: Tổng: 24 đ/c đoàn viên thanh niên.

Tác giả: Mai Mai